ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Δ/ση Πτητικών Προτύπων, Χρήση Εξαίρεσης για Παράταση ΠΕΑ (ARC).

01
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.Εξαιρέσεις εφαρμογής (ΕΚ) ΥΠΑ
20
ΜΑΡ 2020

Ανακοίνωση για Covid-19.

Έντυπο εντοπισμού επιβατών στο πλαίσιο περιορισμού της μετάδοσης και των επιπτώσεων του COVID-19.
previous 12