ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22
ΑΠΡ 2021

Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς .......
20
ΑΠΡ 2021

Ανακοίνωση Διακήρυξης 05/2021

Για την  παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».
 
14
ΑΠΡ 2021

Ανακοίνωση

Για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση VCRS
07
ΑΠΡ 2021

Ανακοίνωση

Πρόθεση  δημοπράτησης έργου για "Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας μη στελεχωμένων σταθμών αεροναυτιλίας στην Ελληνική Επικράτεια"
02
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση.

Για την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.
Στην κατηγορία πληροφοριακά δελτία/τεχνικές οδηγίες του τομέα "Αδειοδότηση και Εκπαίδευση" της παρούσης ιστοσελίδας θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες με τις οποίες περιγράφονται οι λόγοι υποχρεωτικής αποχής από την εργασία όσων  τα καθήκοντα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια των πτήσεων.

12 next