ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20
ΝΟΕ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
17
ΝΟΕ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
31
ΟΚΤ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες εκτός ΕΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες εκτός ΕΕ.
25
ΑΥΓ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
09
ΑΥΓ 2017

Διαβίβαση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβίβαση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
123 next