ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Ανοικτή πρόσκληση για δημόσια κρίση τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ΥΠΑ.
04
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Αναγραφή αριθμού εγγραφής εκμεταλλευομένου (e12345678) στο/στα ΣμηΕΑ.
29
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 39/2020.

Για  την αποκατάσταση λειτουργίας και την αναβάθμιση-πιστοποίηση του εξοπλισμού μέτρησης και μεταφοράς αποσκευών και χειραποσκευών των περιφερειακών αεροδρομίων της ΥΠΑ.
18
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 38 /2020.

Για  την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων εγκαταστάσεων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ).
17
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 40/2020.

Για την προμήθεια μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ...........