ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση διαγωνισμού.

Ανακοίνωση αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την <<προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) και προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου και καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών>>. 
11
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση διαγωνισμού.

 Ανακοίνωση αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) και προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου και καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».
 
11
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό για την Προμήθεια Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF.

Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό για την Προμήθεια Συστήματος Πομποδεκτών VHF  και UHF.
11
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση.

Παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών- οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας...
07
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση διαγωνισμού.

Αποκατάσταση φθορών-στατική ενίσχυση υδατόπυργου στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης.