ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27
ΜΑΡ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 6/2023

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης εντός ερμαρίων ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
10
ΜΑΡ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 5/2023

Για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD (HP) του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (Air Traffic Management “ATM”) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS 3G.
02
ΜΑΡ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 4/2023

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), για το χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 31-12-2025
22
ΔΕΚ 2021

ΙCAO ACTION PLAN FOR AVIATION CO2 EMISSIONS REDUCTION

ΙCAO  action plan for aviation CO2 emissions reduction 
16
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση

Αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP)
12 next