ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 27/2022

Για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη διενέργεια απο οικονομικό φορέα,  εκτιμήσεων χωρητικότητας , απο πλευράς εναέριας κυκλοφορίας, σε ελληνικούς αερολιμένες.
05
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση- Πρόσκληση

Για την επισκευή  τοπογραφικού οργάνου TRIMBLE TSC2 
05
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 28/2022

Για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD (HP) του PALLAS 3G
01
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 21/2022

Προμήθεια και εγκατάσταση, Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Επιτήρησης CCTV περιμέτρου περίφραξης εγκαταστάσεων του ΚΕΠ, Συστήματος Ανίχνευσης εισβολής περιμέτρου, Συστήματος  Αυτόματης θερμομέτρησης ατόμων και ISOBOX
01
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση

Για την προμήθεια Hλεκτρονικού εξοπλισμού εποπτείας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες, των μη μόνιμα στελεχωμένων εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας.
12 next