ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22
ΦΕΒ 2024

Περίληψη Προκήρυξης

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L204/1, 26-07-2006)
01
ΦΕΒ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)
21
ΔΕΚ 2023

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ Drone flight notification form

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ
Drone flight notification form