ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17
ΙΑΝ 2018

Ανοιχτή πρόσκληση για δημόσια κρίση τεχνικής προδιαγραφής εξοπλισμού ΥΠΑ

Ανοιχτή πρόσκληση για δημόσια κρίση τεχνικής προδιαγραφής εξοπλισμού ΥΠΑ
12
ΙΑΝ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες εκτός ΕΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες εκτός ΕΕ.
02
ΙΑΝ 2018

Ανάρτηση ανακοίνωσης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ανάρτηση ανακοίνωσης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS)».
27
ΔΕΚ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
25
ΑΥΓ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
123 next