ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23
ΙΟΥΝ 2017

Αξιολόγηση σε τεχνικά γνωστικά αντικείμενα (Technical Modules)

Αξιολόγηση σε τεχνικά γνωστικά αντικείμενα (Technical Modules)
23
ΙΟΥΝ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
22
ΙΟΥΝ 2017

Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας Συστήματος Σχεδίων πτήσεως

Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας Συστήματος Σχεδίων πτήσεως
22
ΙΟΥΝ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
22
ΙΟΥΝ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ