ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15
ΦΕΒ 2019

Ανακοίνωση.

Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής.
14
ΦΕΒ 2019

Ανακοίνωση.

Για τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας από αέρος ελέγχου αεροναυτιλιακών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας.
04
ΦΕΒ 2019

Ανακοίνωση.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν τεσσάρων (104) φιαλών μεταφερόμενων αναπνευστικών συσκευών.

29
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού "Προμήθεια  και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης(MLAT)......
29
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού"Προμήθεια  συστήματος πομποδεκτών VHF και UHF".