ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 47/2022

Για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτοσήμανσης και λαμπτήρων φανών εμποδίων για τις ανάγκες των Κρατικών/Δημοτικών Αερολιμένων της ΥΠΑ».
01
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 53/2022

Για την  "Αποκατάσταση λειτουργίας - αναβάθμιση - πιστοποίηση του εξοπλισμού μέτρησης και μεταφοράς αποσκευών και χειραποσκευών των περιφερειακών αεροδρομίων της ΥΠΑ"
23
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση

Για την πρόθεση δημοπράτησης του έργου : «Μετεγκατάσταση ανεμομέτρου και ανεμουρίου από υφιστάμενη θέση, στο άκρο 32 του Δημοτικού Αερολιμένα Λέρου»  
23
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 35/2022

Για την προμήθεια-ανανέωση  αδειών χρήσης & συντήρησης των υποδομών  προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής ΥΠΑ.
18
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 54/2022

Για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών επισκευής, συντήρησης και τροποποίησης των μεταφορικών ταινιών των εγκαταστάσεων Αερολιμένων διαχείρισης ΥΠΑ.
123 next