ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26
ΑΠΡ 2017

Προκήρυξη διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

Προκήρυξη διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
10
ΑΠΡ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
05
ΑΠΡ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες ΕΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς / από χώρες ΕΕ.
31
ΜΑΡ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ 3 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ  3  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
30
ΜΑΡ 2017

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί Σχεδίου Κανονισμού Μηχανοκίνητων Πτητικών Μέσων

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί Σχεδίου Κανονισμού Μηχανοκίνητων Πτητικών Μέσων με άθροισμα μέγιστου κενού βάρους απογείωσης και καυσίμων ίσο ή μικρότερο των 70 κιλών.
 

123 next