ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».
15
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού καθαρισμού χώρων και επιφανειών Κρατικών Αερολιμένων.

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων Ικαρίας, Χίου, Αράξου, Καστοριάς, Αστυπάλαιας, Μήλου, Κυθήρων, Νάξου, Σκύρου, Καλύμνου, Καλαμάτας, Ιωαννίνων και των Δημοτικών Αερολιμένων Καστελλόριζου, Λέρου, Σητείας, Κάσου για τα έτη 2019 και 2020 και του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου για το έτος 2020. 
15
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την από αέρος επιθεώρηση τμημάτων.

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια εξοπλισμού για την από αέρος επιθεώρηση τμημάτων θόλων (radome) συστημάτων επιτήρησης (radars) και γενικότερα διερεύνησης θέσεων εγκατάστασης συστημάτων CNS Αεροναυτιλίας.
17
ΣΕΠ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Συνοπτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές καιμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υ.Π.Α.
30
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
123 next