ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του.
 
08
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη 18/2018 "Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου".

Διακήρυξη 18/2018 "Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών"
στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου".
07
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Ανάρτηση Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ).
 
02
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων- εξοπλισμός φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων.

Διακήρυξη 16/2018. "Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων-
εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρατικών αερολιμένων".
23
ΙΟΥΛ 2018

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιων ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους.