ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 21/2023

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού συναφούς υλικού για τις ανάγκες των Αερολιμένων και λοιπών Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
 
20
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 17/23

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2024 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο).
19
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ,
 Ηλεκτρονικών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών (X-RAYs) με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης στερεών και υγρών εκρηκτικών,
 και  Ηλεκτρονικών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου ογκοδών αντικειμένων (X-RAYs)


 
18
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση

Πρόθεσης επαναληπτικής δημοπράτησης εργου:"Μετεγκατάσταση ανεμομέτρου και ανεμουρίου από υφιστάμενη θέση, στο άκρο 32 του Δημοτικού αερολιμένα Λέρου".
13
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 15/2023

Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης της ΥΠΑ.
12 next