29
ΣΕΠ 2017

Ματαίωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής και Ματαίωση αποτελεσμάτων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  AFTN ,  AIS  &  WAN  τα οποία είναι συστήματα αεροναυτιλίας αναγκαία για την εξυπηρέτηση της Εναέριας Κυκλοφορίας της .Π.Α.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο