20
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια κλιματιστικών στα SHELTER ΚΑΙ VOR ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ) ΚΑΙ  ΣΤΟ VOR ΚΑΡΥΣΤΟΥ με αυτόματη επαναφορά μετά από διακοπή τροφοδοσίας.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο