12
ΙΑΝ 2017

Ανακοίνωση τμήματος Πτυχίων και Αδειών


Το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων σας γνωστοποιεί ότι ΔΕΝ απαιτείται το Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας για την έκδοση , επανεπικύρωση  ή ανανέωση των πτυχίων των ιπταμένων χειριστών. >>