03
ΑΠΡ 2018

Αναβολή εφαρμογής PART DTO

                  
                                                             Αναβολή εφαρμογής
PART DTO
 


Αναβάλλεται η εφαρμογή του PART DTO στην Ελλάδα, μέχρι να δημοσιευθεί ο σχετικός κανονισμός στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Νεώτερες πληροφορίες θα δοθούν στον παρόντα Ιστότοπο.
 
 

 
 
                                                                                                   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Πτητικών Προτύπων
 
Χρήστος Παπαγεωργίου