ΝΕΑ

09
ΝΟΕ 2020

Παράταση αεροπορικών οδηγιών για πτήσεις εξωτερικού.

Παράταση αεροπορικών οδηγιών για πτήσεις εξωτερικού.
08
ΝΟΕ 2020

Νέες αεροπορικές οδηγίες έως 30 Νοεμβρίου.

Νέες αεροπορικές οδηγίες έως 30 Νοεμβρίου.
03
ΝΟΕ 2020

Αλλαγές στην αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Αλλαγές στην αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
02
ΝΟΕ 2020

Αεροπορική οδηγία απαγόρευσης πτήσεων έως τις 17 Νοεμβρίου για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Παράταση περιορισμών για τα πεδία προσγείωσης Σερρών. Άρση περιορισμών πτήσεων στα αεροδρόμια Ιωαννίνων, Καστοριάς και Κοζάνης

Αεροπορική οδηγία απαγόρευσης πτήσεων έως τις 17 Νοεμβρίου για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Παράταση περιορισμών για τα πεδία προσγείωσης Σερρών. Άρση περιορισμών πτήσεων στα αεροδρόμια Ιωαννίνων, Καστοριάς και Κοζάνης
29
ΟΚΤ 2020

Νέες αεροπορικές οδηγίες για αεροδρόμιο Ιωαννίνων και για πεδία προσγείωσης Σερρών. Συμπληρωματική notam για αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς

Νέες αεροπορικές οδηγίες για αεροδρόμιο Ιωαννίνων και για πεδία προσγείωσης Σερρών. Συμπληρωματική notam για αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς