ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ" (ΚΑΣΜ)
Διεθνείς Αερολιμένες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ"
83103 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΣΑΜΟΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο:  22730  87800
Fax:  22730  62391
AFTN: LGSMYTYX
            LGSMALTD
E-mail: kasm@hasp.gov.gr 
 
 

ΔΙΟΙΚΗTIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ    

Αερολιμενάρχης: Παναγιώτης Μανούκας
Τηλ.: 22734 40046, 22730 61382 
e-mail: kasm@hasp.gov.gr  

 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ 

α. Αερολιμενικό     
Τηλ: 22734  40045
e-mail: kasmgae@hasp.gov.gr   
    
β. Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας
Τηλ: 22734 40041, 22730 61226

γ. Τηλεπικοινωνιών
Τηλ: 22734 40043-40044, 22730 61678
Fax: 22734 40099

δ. Ηλεκτρονικών
Τηλ: 22734 40042, 40058

ε. Υποστήριξης
Τηλ.: 22734  40045
e-mail: kasmyp@hasp.gov.gr
    
στ. Γραφείο ασφάλειας του  αερολιμένα
Τηλ.: 22734 40045 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ
  • Ο αερολιμένας βρίσκεται 14 χιλιόμετρα από την πόλη της Σάμου στο Δήμο Πυθαγορείου και λειτουργεί από το 1963.  Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καλύπτουν 7000 τ.μ.
  • Το γεωγραφικό του πλάτος είναι  37ο 41’ 21” Ανατολικό.
  • Το γεωγραφικό του μήκος είναι 26ο 54’  44” Ανατολικό.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτει:
  • Έναν (1) επιβατικό αεροσταθμό.
  • Πυροσβεστικός σταθμός: 1
  • Κατηγορία πυρασφάλειας αεροδρομίου: 7  (VII)
  • Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών: 8
  • Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών  Γενικής Αεροπορίας
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 (για τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ"   βλ. ωράριο FRAPORT)  

 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου  www.smi-airport.gr/el
 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου  www.smi-airport.gr/el

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η μεταφορά από και πρός τον αερολιμένα γίνεται κυρίως με ΤΑΧΙ.
Η τιμή του ΤΑΧΙ απο το αεροδρόμιο προς την πόλη της Σάμου είναι περίπου 25 ευρώ.  
Ταξί | Τηλ.: 22730 - 61440

Υπάρχει επίσης στάση ΚΤΕΛ στο το αεροδρόμιο με δρομολόγια πρός τη Σάμο, το Πυθαγόρειο και το Ηραίο.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ