06
ΔΕΚ 2023

Συνάντηση συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας του EUROCONTROL

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    
                                                                                                                                                                                   Ελληνικό, 06/12/2023
 
  


                                                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Συνάντηση συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας του EUROCONTROL

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ/Hellenic Aviation Service Provider) ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Διοικητή της ΥΠΑ κυρίου Γεωργίου Δριτσάκου συνάντηση συνεργασίας με τον Διευθυντή Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας του EUROCONTROL και Συμβούλου του Γενικού Διευθυντή του EUROCONTROL, κύριο Karsten Stoye (Civil Military Cooperation Division).
 
Στη συνάντηση, που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και διεξήχθη στο ανώτερο επιχειρησιακό επίπεδο των δύο Υπηρεσιών (ΥΠΑ και EUROCONTROL/CMC Division), κυριάρχησε το θέμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με επίκεντρο την από κοινού επιχειρησιακή εκμετάλλευση του Eναερίου Xώρου, με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και την προστασία των αναγκών εθνικής ασφάλειας και άμυνας.
 
Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στα πλαίσια της βελτίωσης της χωρητικότητας του Εναερίου Χώρου και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών αποστολών σε έναν ασφαλή Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.
 
Παρόντες στη συνάντηση ήταν: ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ κ. Ζαφείρης Ταμπακίδης, ο κ. Christian Hochreuther (Σύμβουλος Γρ. Δντη CMC) και τα Διευθυντικά στελέχη της Υπηρεσίας, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακιανάκης Αναπληρωτής, Γενικός Διευθυντής Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, η κα Γεωργία Γλιάτη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, και o κ. Ιωάννης Ψυχογιός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου.