23
ΝΟΕ 2023

H Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία του σώματος ICAO EUR FMG

                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    
                                                                                                                                                                                   Ελληνικό, 23/11/2023
 
  


                                                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: H Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία του σώματος ICAO EUR FMG

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ, HASP) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της Διάσκεψης της Ομάδος Διαχειρίσεως Συχνοτήτων (Frequency Management Group-FMG) της περιοχής Ευρώπης (EUR) του ICAO, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Περιοχικό Γραφείο ΙCAO στο Παρίσι από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2023, εξελέγη ως νέος πρόεδρος του σώματος ICAO EUR FMG ο υπάλληλος της ΥΠΑ  κος Βασίλειος Χουτζούμης, αν. Π/Δ4/Δ, με τετραετή θητεία.
Το ΙCAO EUR FMG είναι σώμα εμπειρογνωμόνων το οποίο συνέρχεται και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Περιοχικού Γραφείου του ICAO στο Παρίσι και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό της χρήσεως των ραδιοσυχνοτήτων της αεροναυτιλίας στην περιοχή Ευρώπης του ICAO.


Αριστερά στη φωτογραφία: κ. Βασίλειος ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ, ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FMG
Δεξιά στη φωτογραφία: κ. Silvio ZAPPI (ΙΤΑΛΙΑ), ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FMG