15
ΙΑΝ 2024

Επίσκεψη Αιγυπτιακής αντιπροσωπείας της Πολιτικής Αεροπορίας στην ΥΠΑ

                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    

                                                                                                                                                                      Ελληνικό, 15/01/2024

                                                                                                                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ:  Επίσκεψη Αιγυπτιακής αντιπροσωπείας της Πολιτικής Αεροπορίας στην ΥΠΑ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ/Hellenic Aviation Service Provider) ανακοινώνει ότι, την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Διοικητή της ΥΠΑ κυρίου Γεωργίου Δριτσάκου συνάντηση εργασίας με την Αιγυπτιακή ηγεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελούμενη από τους κυρίους Azmy Ahab Moheyeldin (Charmain of NANSC), Ahmed Hossameldin  Mohamed (G.M. CEO’s  Technical Bureau & Info Center) και τον κύριο Abdelaid Usama. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και 5μελής ομάδα Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) διαδρομής.
 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για κοινά θέματα, η  επικαιροποίηση παλαιότερων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών και η διερεύνηση εγκαθίδρυσης νέων τομέων συνεργασίας  σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο.
 
Στην συνάντηση από πλευράς Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), συμμετείχαν ο Διοικητής ΥΠΑ Γεώργιος Δριτσάκος, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Ζαφείρης Ταμπακίδης και οι: Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΦΠΥΑΝ), Δέσποινα Παπανδρέου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας και Γεώργιος Καλομοίρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕΠΑΘΜΑ1
 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από την Διοίκηση της ΥΠΑ στον επικεφαλής της Αιγυπτιακής αντιπροσωπείας.