18
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Εξοπλισμού βελτίωσης αντικεραυνικής προστασίας του δορυφορικού σταθμού EGNOS-RIMS.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο