18
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Ανταλλακτικών μονάδων modems για κάλυψη αναγκών επικοινωνίας σταθερών αεροναυτικών υπηρεσιών των αερολιμένων.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο