20
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΠ.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο