20
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΡΕΟΝ) ΓΙΑ ΡΑΝΤΑΡ - SHELTER - V.H.F - U.P.S  του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ).


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο