15
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια PLOTER HP DESIGNJET EPRINTER DOCUMENT SCANNER  για εκτύπωση χαρτών.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο