15
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια COMPUTERS, δύο (2) οθονών και δύο (2) λειτουργικών για επεξεργασία χαρτών.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο