18
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια "Υλικών CISCO για το σύστημα HERMES - PALLAS" για αντικατάσταση μέρους του δικτυακού εξοπλισμού με σκοπό την ομοιομορφία του υλικού και δυνατότητα πλήρους διαχείρισης και παρακολούθησης των ενεργών συσκευών του δικτύου.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο