ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08
ΑΠΡ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης 3/2019.

Ηλεκτρονικός ανοιχτός Διαγωνισμός σε ευρώ προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019.
08
ΑΠΡ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Ανακοίνωση Διακήρυξης 3/2019 για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών Οργανικών μονάδων ΥΠΑ έτους 2019.
17
ΣΕΠ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Συνοπτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές καιμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υ.Π.Α.
30
ΑΥΓ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
16
ΑΠΡ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης

AΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
 
123 next