27
ΔΕΚ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πάσης φύσεως οχημάτων της ΥΠΑ.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο