29
ΝΟΕ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (voice communication & recording system - VCRS).


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο