20
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε Ευρώ ελεύθερο, για την προμήθεια υλικών αποχιονισμού πεδίων ελιγμών αεροδρομίων Βορείου Ελλάδας.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο