10
ΑΠΡ 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια συστήματος σχεδίασης ενόργανων διαδικασιών πλοήγησης βάσει επίδοσης (PBN).


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο