22
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη επαναλητπικού (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναλητπικού (πρόχειρου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια HF ANTENNA COOPLER,  ποσότητας 10 τεμαχίων, για τις επικοινωνίες της Εναέριας Κυκλοφορίας της Αεροναυτιλίας.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο