29
ΣΕΠ 2017

Δεύτερο Παγκόσμιο Αεροπορικό Συμπόσιο Τεχνικής Συνεργασίας

 
Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διοργανώνουν στην Αθήνα από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2017, το Δεύτερο Παγκόσμιο Αεροπορικό Συμπόσιο Τεχνικής Συνεργασίας (Second Global Aviation Cooperation Symposium /GACS ΙΙ) με θέμα «Διαχείριση της Aλλαγής: Oικοδομώντας  μια Ασφαλή και Αειφόρο Αεροπορική Κοινότητα».

 
Το Συμπόσιο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία  στους επαγγελματίες της αεροπορίας να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τους τομείς τους αλλά  και στους ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας, να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή σχεδίων τεχνικής συνεργασίας και να αποκτήσουν σε βάθος γνώση του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
 

Στο εν λόγω Συμπόσιο θα συμμετάσχουν 300-400 υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι, από 191 συνολικά κράτη – μέλη του ICAO.

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμπόσιο, έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο εκδηλώσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας:
www.icao.int/meetings/GACS2017