ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25
ΦΕΒ 2019

Ανακοίνωση για δημόσια κρίση.

Ανακοίνωση για δημόσια κρίση τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ΥΠΑ.
17
ΣΕΠ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Συνοπτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές καιμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υ.Π.Α.
30
ΑΥΓ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
16
ΑΠΡ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης

AΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
 
08
ΙΟΥΛ 2016

Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΥΠΑ για τη μείωση Αερίων Εκπομπών

Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΥΠΑ για τη μείωση Αερίων Εκπομπών
12 next