ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17
ΣΕΠ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Συνοπτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές καιμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υ.Π.Α.
13
ΣΕΠ 2018

Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού/τριετής συντήρηση/υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου.

Ανάρτηση Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση/τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.
 
11
ΣΕΠ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης

Ανακοίνωση Διακήρυξης "Προμήθεια  ειδικών εργαλείων για τις ανάγκες συντήρησης -υποστήριξης των πτητικών μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ".
30
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
08
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του.
 
123 next