03
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση - Πρόσκληση.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης εντός ερμαρίων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.