13
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης.


Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: "Αποκατάσταση φθορών - στατική  ενίσχυση υποστυλωμάτων - γενικές επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου "ΗΦΑΙΣΤΟΣ".