02
ΜΑΡ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 4/2023

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), για το χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 31-12-2025.