12
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 27/2022

Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη διενέργεια απο οικονομικό φορέα,  εκτιμήσεων χωρητικότητας , απο πλευράς εναέριας κυκλοφορίας, σε ελληνικούς αερολιμένες.