01
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 21/2022

Προμήθεια και εγκατάσταση, Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Επιτήρησης CCTV περιμέτρου περίφραξης εγκαταστάσεων του ΚΕΠ, Συστήματος Ανίχνευσης εισβολής περιμέτρου, Συστήματος Αυτόματης θερμομέτρησης ατόμων και ISOBOX