06
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 18/2023

Προμήθεια «αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών (ETD) τύπου Ionscan 600, Περιφερειακών Αερολιμένων».