06
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 19/2023

Προμήθεια 15 κλιματιστικών μονάδων για τα SHELTERS και VOR των Δ.Α.Α. και Καρύστου και έξι (6) κλιματιστικών μονάδων για τον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου (ΚΑΑΞ).