13
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 15/2023

Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης της ΥΠΑ