10
ΜΑΙ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 10/2023

 Αποκατάσταση λειτουργίας των φωτεινών πινακίδων διαδρόμων-τροχοδρόμων στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου και δύο φωτεινών επιγραφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου