09
ΣΕΠ 2022

Ανακοίνωση

Προμήθεια και εγκατάσταση «Αυτόματων Συστημάτων Μέτρησης Ορατότητας (RVR Systems)» στους Αερολιμένες Αθηνών, Ρόδου, Κω, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κοζάνης και Ιωαννίνων.