03
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

Όλοι οι αερομεταφορείς που εμπλέκονται σε εμπορικές επιβατικές πτήσεις και εκτελούν δρομολόγια από και προς αεροδρόμια υψηλού κινδύνου πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιγράφονται στην Οδηγία Ασφαλείας που επισυνάπτεται παρακάτω.