11
ΔΕΚ 2023

Ανακοίνωση

Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο ΚΕΠΑΘΜ της ΥΠΑ για την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.