06
ΔΕΚ 2023

Ανακοίνωση

Τροποποίηση Διακήρυξης 28/2023 για την προμήθεια εξαρτημάτων, συντήρησης και την επισκευής των εδρών των ΕΕΚ και των ψηφιακών αποτυπωτών ομιλίας του ΚΕΠΑΘΜ.