19
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση

Προμήθεια και εγκατάσταση
1. Ηλεκτρονικών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών (X-RAYs) με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης στερεών και υγρών εκρηκτικών
2. Ηλεκτρονικών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου ογκοδών αντικειμένων (X-RAYs)