18
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση

Πρόθεση επαναληπτικής δημοπράτησης εργου:"Μετεγκατάσταση ανεμομέτρου και ανεμουρίου από υφιστάμενη θέση, στο άκρο 32 του Δημοτικού αερολιμένα Λέρου".