15
ΑΠΡ 2021

Αεροπορική κίνηση Μαρτίου και πρώτου τριμήνου 2021, η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την διακίνηση επιβατών.

                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    
 


                                                                                                                                                                                                            Ελληνικό,  15/4/2021

                                                                                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αεροπορική κίνηση Μαρτίου και πρώτου τριμήνου 2021, η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την διακίνηση επιβατών.

Οι περιορισμοί στα αεροπορικά ταξίδια λόγω της πανδημίας που έχει επιφέρει η νόσος  COVID-19 επηρέασαν και τον μήνα Μάρτιο την αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια όλης της χώρας.    
Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το τρίμηνο Ιανουαρίου/Μαρτίου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε το 1.1 εκατομμύριο επιβάτες, παρουσιάζοντας πτώση 79,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 5.4 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 28.946, από τις οποίες 21.624 ήταν εσωτερικού και 7.322 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 52,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 60.601 πτήσεις.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
3ΜΗΝΟ ΄20 :        60.601                       5.407.808
3ΜΗΝΟ ΄21 :        28.946                       1.116.163
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         -52,2%                      - 79,4%
* Πτώση 76,1% στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού. Μείωση 60,9% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού / εξωτερικού) Μαρτίου 2021, διακινήθηκαν 402.536 επιβάτες.
Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Μάρτιο του 2021 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 402.536 επιβάτες, μείωση 60,9% σε σχέση με το 2020 όπου είχαν διακινηθεί 1.028.680 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 10.263 καταγράφοντας πτώση 38,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 16.670 πτήσεις.
Όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν μόλις 66.980 παρουσιάζοντας μείωση 76,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, όπου είχαν αφιχθεί 280.301 επιβάτες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση της επιβατικής κίνησης καταγράφει μείωση για 13ο συνεχόμενο μήνα καθώς οι περιορισμοί μετακινήσεων για τα αεροπορικά ταξίδια είναι ακόμα σε ισχύ.