• Γενικός Διευθυντής (ΓΔΔΥ)
  • Διεύθυνση Διοικητικού (Δ9)
  • Διεύθυση Οργάνωσης & Ανάπτυξης (Δ10)
  • Διεύθυνση Οικονομικού & Εφοδιασμού (Δ11)
  • Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
  • Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) - [Ειδική Υπηρεσία]
  • Λογιστικό & Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) - [Ειδική Υπηρεσία]

    Επιστροφή

  •