ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Βασ. Γεωργίου 1    
                          Ελληνικό   Τ.Κ. 16604
 
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  
                             70360  - 16610 Γλυφάδα 
  
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : AEROPOLIT  ATHINAI 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210 8916000  
TELEX : 214444 
FAX : 210 8947101       
SITEwww.hcaa.gr  
E-MAIL : ypa@hcaa.gr     
 

      
                    ΩΡΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ     
  
1.- Η είσοδος στο Γραφείο πρωτοκόλλου επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες  
     ημέρες  και ώρες. 
2.- Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες το ωράριο εισόδου είναι : 
     α) Για το κοινό:  12:00 -14:30 και 
     β) Για τους δικηγόρους:   11:00 - 14:30   
      
  
            


Επιστροφή