ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    


- Σύνολα 1989 - 2009 
  
- Μηνιαία και Ετήσια  Στατιστικά Στοιχεία Αερολιμένων έτους 2009.    
  
- Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία αερολιμένων 1990 - 2010   
    
- Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία Αερολιμένων  (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010) 
 
- Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία Αερολιμένων 1991 - 2011     
  
- Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία Αερολιμένων 1992 - 2012   

- Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία Αερολιμένων 1993 - 2013                 
      


Επιστροφή