ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι η υπεύθυνη αρχή για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και διατήρηση του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ) και έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων. 

Τα παραπάνω υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και των ελληνικών αεροπορικών συμφερόντων στην αλλοδαπή. Ομοίως, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες. 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

  

·         Γενικά περί των ελέγχων ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών στους ελληνικούς αερολιμένες 

  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχει θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου αναχωρούντων επιβατών που εφαρμόζονται σε όλους τους αερολιμένες της χώρας. 

Η εδώ παρεχόμενη πληροφόρηση περιγράφει διαδικασίες που θα αντιμετωπίσετε πριν την αναχώρησή σας. 

  

·          Κάθε επιβάτης θα αντιμετωπίσει δύο στάδια ελέγχου πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος. 

  

Τα σημεία ελέγχου αποσκευών είναι τα πρώτα σημεία ελέγχου ασφαλείας που θα αντιμετωπίσετε στα περισσότερα κρατικά αεροδρόμια. Οι αρμόδιοι ελεγκτές ασφαλείας του αερολιμένα για τον έλεγχο των αποσκευών θα ελέγξουν όλες τις αποσκευές των αναχωρούντων επιβατών πριν την επιβίβασή τους. 

Στη συνέχεια θα συναντήσετε: 

Τα σημεία ελέγχου επιβατών και χειραποσκευών. Πρέπει να διέλθετε από τα σημεία αυτά για να φθάσετε στη θύρα αναχωρήσεων. 

Οι αρμόδιοι ελεγκτές ασφαλείας του αερολιμένα στον έλεγχο αναχωρούντων επιβατών θα ελέγξουν επιβάτες και χειραποσκευές. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ένα επιπλέον σημείο ελέγχου υπάρχει πριν τη θύρα αναχωρούντων επιβατών όπου πραγματοποιείται έλεγχος της ταυτοπροσωπίας του αναχωρούντος επιβάτη: Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε επιβάτης προσκομίζει έγκυρη κάρτα επιβίβασης ή ισοδύναμης αυτής (mobile check-in). Η κάρτα επιβίβασης πρέπει να είναι στο όνομα του προσώπου που την επιδεικνύει και για το σκοπό αυτό διενεργείται με ευθύνη του αερομεταφορέα έλεγχος ταυτοπροσωπίας των αναχωρούντων επιβατών με την επίδειξη διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας. Για τις πτήσεις εσωτερικού γίνεται αποδεκτό και το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο που φέρει φωτογραφία του επιβάτη. 

Για τις περιπτώσεις ανήλικων επιβατών (κάτω των 12 ετών) που δεν διαθέτουν διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο, δύναται να γίνει δεκτή στις πτήσεις εσωτερικού και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία. Για τις πτήσεις εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις διαβατηριακού ελέγχου. 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ. 

  

1.      Πριν αναχωρήσετε για τον αερολιμένα. 

  

·         Ενημερωθείτε από την αεροπορική σας εταιρεία πόση ώρα πρέπει να βρίσκεστε στον αερολιμένα πριν την αναχώρησή σας. 

·         Μην συσκευάζετε και μην μεταφέρετε αντικείμενα που είναι απαγορευμένα για μεταφορά στο αεροσκάφος (βλ. κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων»). Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η μεταφορά υγρών από τον επιβάτη ή τις χειραποσκευές του είναι περιορισμένη. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων» παρακάτω. 

·         Να έχετε υπόψη σας ότι αντικείμενα σε συσκευασία μπορεί να σας ζητηθεί να τα ανοίξετε για να ελεγχθούν. 

·         Αποφύγετε να φοράτε ρούχα και κοσμήματα ή άλλα είδη που περιέχουν μεγάλη ποσότητα μετάλλων. Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να ενεργοποιήσουν τη μαγνητική πύλη και τον φορητό ανιχνευτή μετάλλων. 

·         Σε περίπτωση που μεταφέρετε μαζί σας μικρό ζώο μέσα στο θάλαμο επιβατών, να έχετε υπόψη σας ότι ελέγχεται με τη διαδικασία ελέγχου επιβατών ή χειραποσκευών. 

·         Αποφύγετε να τοποθετήσετε στις αποσκευές και χειραποσκευές σας αντικείμενα που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να σας δημιουργήσουν αμηχανία μπροστά σε κοινό, δεδομένου ότι η χειραποσκευή ή η αποσκευή σας είναι δυνατόν να ανοιχτεί για έλεγχο ασφαλείας σε κοινόχρηστο χώρο του αερολιμένα παρουσία και άλλων επιβατών. 

·         Αποφύγετε να στριμώχνετε πάρα πολλά αντικείμενα στις χειραποσκευές και αποσκευές σας ώστε σε περίπτωση που θα ερευνηθούν, να υπάρχει η δυνατότητα να επανατοποθετηθούν στη θέση τους. 

·         Αποφύγετε να τοποθετείτε στις αποσκευές σας φιλμ που δεν έχουν εμφανισθεί. Ενδείκνυται αυτά να μεταφέρονται στις χειραποσκευές. 

·         Αποφύγετε να στοιβάζετε μέσα στις αποσκευές σας τα βιβλία, περιοδικά ή και άλλο έγγραφο υλικό που έχετε. Είναι προτιμότερο να τα τοποθετείτε διάσπαρτα στις αποσκευές σας για διευκόλυνση του ελέγχου ασφαλείας. 

  

2.      Φθάνοντας στον αερολιμένα 

  

Αφού μπείτε στην σειρά για τον έλεγχο ασφαλείας και για διευκόλυνση του ελέγχου να: 

  

·         αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό πριν περάσετε από τη μαγνητική πύλη ελέγχου επιβατών για να μην ενεργοποιήσετε τον συναγερμό κατά τη διέλευσή σας. Βάλτε τα μεταλλικά αντικείμενα στην χειραποσκευή σας ή στα καλαθάκια που υπάρχουν σε κάθε ροή για τον σκοπό αυτό. Σε αυτά περιλαμβάνονται κοσμήματα, κέρματα, κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, κλπ. 

·         βγάλετε τον φορητό υπολογιστή σας από την θήκη του. Τοποθετήστε τον σε ένα από τα διαθέσιμα καλάθια και χωριστά από τη θήκη του. Πιθανόν να σας ζητηθεί να τον ενεργοποιήσετε. 

·         αφαιρέσετε επανωφόρια κάθε είδους (σακάκια, ζακέτες). Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αφαιρεθούν ζώνες, φουλάρια ή γραβάτες για αποτελεσματικότερο έλεγχο. 

  

Θυμηθείτε ότι: Με βάση την διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιβάτες και χειραποσκευές που ελέγχονται από τα μηχανήματα ασφαλείας και προκαλούν συνέγερση, επιβάλλεται να υποβάλλονται και σε έλεγχο με τα χέρια. Από την παραπάνω νομοθεσία προβλέπεται, έστω και αν δεν ενεργοποιηθούν τα μηχανήματα κατά την διέλευσή τους, ποσοστό των επιβατών και χειραποσκευών υποβάλλεται και σε έλεγχο με τα χέρια.  Η ακριβής μεθοδολογία ελέγχου επιβατών προβλέπεται λεπτομερώς στην ανωτέρω νομοθεσία. 

  

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

  

Στην είσοδο του σημείου ελέγχου επιβατών θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να εισέλθετε στην ελεγχόμενη περιοχή του αερολιμένα. 

  

·          Η πρόσβαση επιτρέπεται σε επιβάτες με την επίδειξη κάρτας επιβίβασης ή ισοδύναμης αυτής (mobile check-in) 

  

     

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

  

Α. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

  

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων ασφάλειας πτήσης, δεν επιτρέπεται οι επιβάτες να φέρουν τα κάτωθι αντικείμενα σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας και στο θάλαμο αεροσκάφους: 

α)      όπλα, πυροβόλα όπλα και άλλες συσκευές που εκτοξεύουν βλήματα – συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού με εκτόξευση βλήματος, μεταξύ των οποίων· 

                     κάθε είδους πυροβόλα όπλα, όπως πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, καραμπίνες 

                     όπλα-παιχνίδια, αντίγραφα και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων που είναι δυνατόν να εκληφθούν ως πραγματικά όπλα 

                     κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων, με εξαίρεση τις σκοπευτικές διόπτρες 

                     όπλα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και CO2, όπως πιστόλια, όπλα με σκάγια, τουφέκια και όπλα που φέρουν σφαίρες 

                     εκτοξευτήρες φωτοβολίδων και πιστόλια εκκίνησης 

                     τόξα, βαλλίστρες και βέλη 

                     καμάκια και ψαροντούφεκα 

                     σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων   

β)      συσκευές παράλυσης – συσκευές σχεδιασμένες ειδικά για την πρόκληση παράλυσης ή ακινητοποίησης, μεταξύ των οποίων: 

                     συσκευές ακινητοποίησης, όπως όπλα προσωρινής παράλυσης, όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ και ράβδοι ηλεκτροσόκ 

                     συσκευές αναίμακτης αναισθητοποίησης και θανάτωσης ζώων 

                     χημικές ουσίες, αέρια και σπρέι εξουδετέρωσης και ακινητοποίησης, όπως αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια, όξινα σπρέι και απωθητικά σπρέι ζώων 

γ)       αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή – αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, μεταξύ των οποίων: 

                     είδη κοπής, όπως μικρά και μεγάλα τσεκούρια και μπαλτάδες 

                     παγοκόφτες και παγοθραύστες 

                     λεπίδες ξυρίσματος 

                     κοπτήρες 

                     μαχαίρια με λεπίδες μήκους άνω των 6 εκατοστών  

                     ψαλίδια με λεπίδες μήκους άνω των 6 εκατοστών από το σημείο σύνδεσής τους 

                     αντικείμενα πολεμικών τεχνών με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή 

                     ξίφη και σπάθες 

δ)      επαγγελματικά εργαλεία – εργαλεία ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων: 

                     λοστοί 

                     τρυπάνια και μύτες, καθώς και ηλεκτρικά ασύρματα φορητά τρυπάνια 

                     εργαλεία με λεπίδες ή στέλεχος μήκους άνω των 6 εκατοστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, όπως κατσαβίδια και σμίλες 

                     πριόνια, καθώς και ηλεκτρικά ασύρματα φορητά πριόνια 

                     καμινέτα 

                     πιστόλια κοχλίωσης και ήλωσης 

ε)       Αντικείμενα ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό όταν χρησιμοποιούνται επιθετικά, μεταξύ των οποίων: 

                     ρόπαλα του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ 

                     ρόπαλα και ράβδοι, όπως αστυνομικά γκλομπ, γκλομπ και ράβδοι προστασίας 

                     εξοπλισμός πολεμικών τεχνών 

στ)     εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές – εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων: 

                     πυρομαχικά 

                     καψούλια 

                     πυροκροτητές και φιτίλια ανατινάξεων 

                     αντίγραφα ή απομιμήσεις εκρηκτικών συσκευών 

                     νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια 

                     πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά 

                     καπνογόνα δοχεία και φυσίγγια 

                     δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά. 

 

Τέλος σημειώνεται ότι αναφορικά με τα επιτρεπόμενα είδη και τις ποσότητες υγρών, αερολύματων, πηκτωμάτων σε χειραπιοσκευές, ο επιβάτης οφείλει

να ενημερώνεται  από την αεροπορική εταιρεία κατά την έκδοση

ή κατά τη διαδικασία ελέγχου του εισιτηρίου του ή από την αρμόδια

κρατική αρχή του αερολιμένα αναχώρησης.  

 

 

Β. ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

  

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τα κάτωθι αντικείμενα μέσα στις παραδιδόμενες αποσκευές τους: 

εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές – εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικά υλικά και συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων: 

·          πυρομαχικά.  

·          καψούλια 

·          πυροκροτητές και φυτίλια ανατινάξεων 

·          νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια 

·          πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά  

·          καπνογόνα δοχεία και καπνογόνα φυσίγγια 

·          δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά. 

Επιτρέπεται κατ’εξαίρεση μετά από άδεια του αερομεταφορέα η μεταφορά πυρομαχικών για ιδία χρήση του επιβάτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί μεταφοράς επικινδύνων υλικών και ειδικότερα στο Annex 18 (Dangerous Goods) της Σύμβασης του Σικάγο και στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες-Technical Instructions του ICAO. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη ποσότητα πυρομαχικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5kg μικτό βάρος ανά επιβάτη. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός επιβατών, οι επιτρεπόμενες ποσότητες δεν θα πρέπει να συνδυάζονται σε μία συσκευασία. 

   
   
                  Επιστροφή