ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1

Επαγγελματίες χειριστές

Χειριστές εναερίων γραμμών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2

Χειριστές ιδιωτικών α/φων

Μαθητευόμενοι χειριστές

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(3.100)

 

Αρχική: AMC

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

Αρχική: AMC ή AME

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(3.100)

Αρχική: AMS

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

 

Αρχική:  AMC ή AME

Κατόπιν: AMC ή AME

 

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

( 3.105 )

Κάτω  40  -   1 έτος

Άνω   40  -   6 μήνες

Κάτω  30  -   5  έτη

30-49        -   2  έτη

Άνω 50    -   1  έτος

 

  Πιστοποιητικά υγείας που εκδόθηκαν σε ηλικία μικρότερης 30 ετών ισχύουν μέχρι τα 32 έτη το πολύ

  Η μικρότερη ηλικία για solo πτήση είναι 16 έτη

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

( 3.155 και 3.275 )

 

Αρχική

Αν  ενδείκνυται

ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ

( 3.210 και 3.330 )

 

Αρχική

Αν  ενδείκνυται

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

( 3.180 και 3.300 )

 

Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση

Αρχική και μετά αν ενδείκνυται

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

( 3.130 και 3.250 )

 

 

Αρχική και μετά

Κάτω  30   -   5  έτη

30 –39       -   2  έτη

40 – 49      -   1  έτος

50 και άνω -   6  μήνες

 

Αρχική και μετά

40 – 49       -   2  έτη

50 και άνω  -   1  έτος

ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

( 3.235 και 3.355 )

 

 

Αρχική και μετά

 

Κάτω  40    -   5  έτη

Άνω   40    -   2  έτη

Αρχική για πτήση με όργανα (IFR) και μετά

Κάτω  40     -   5  έτη

Άνω    40    -   2  έτη

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

( 3.230 και 3.350 )

 

Αρχική και μετά

 

Κάτω  40    -    5  έτη

Άνω   40    -   2  έτη

 

Αρχική

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

( 3.215 και 3.335 )

 

Αρχική και μετά

 

Κάτω  40    -    5  έτη

Άνω   40    -   2  έτη

 

Αρχική

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ

( 3.130 και 3.250 )

 

 

 

Αρχική και μετά στην πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των

40  ετών

Αν υπάρχουν δυο ή πιο πολλοί παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, στην αρχική και μετά στην πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των 40 ετών

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

( 3.155 και 3.275 )

 

Μέγιστη εκπνευστική ροή στις ηλικίες 30, 35, 40 και μετά κάθε 4 έτη

Μέγιστη εκπνευστική ροή στην αρχική, μετά στην ηλικία 40 ετών και μετά κάθε 4 έτη

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

( 3.185 και 3.305 )

 

Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση

Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση

 

 

ΠΙΣΩ